Astrofysik

Astrofysik, tillämpningen av modern fysikens teorier och tekniker på astronomi. Astrofysik inkluderar studiet av solen och andra stjärnor, planeter, kometer, nebulosor och universum som helhet. Fortsätt läsa